bine aţi venit la Boris Marian - Mehridiane: poezie, proză, articole, eseuri

BORIS MARIAN

REFERINȚE CRITICE

 

Dicționarul General al Literaturii Românea –Academia Română ( coord. Eugen Simion)- Editura Univers Enciclopedic ( literele L-O)-2009

„ Poezia lui Boris Marian cultivă un umor discret, reținut, asociat acidității asumate, într-un stil direct, ca într-o radiografie a trăirilor”

 

Dumitru Micu – istoric literar – recomandare de intrare în USR ( 1990)

„Impresia provocată de parcurgerea tuturor poemelor este categoric favorabilă, natură elegiacă și reflexivă, Boris Marian se comunică într-o formulă proprie, interesantă”

 

Geo Bogza – poet – recomandare în 1990

„Boris Marian se dovedește un poet adevărat, pe care l-am citit cu interes și mari satisfacții estetice”.

 

Maria Banuș - recomandare 1990

„ Am citit cu emoție și plăcere volumele de versuri ale lui Boris Marian, este o poezie autentică,  de factură modernă, de o limpede expresivitate, adeseori aforistic-parabolică”.

Alex. Ștefănescu – istoric și critic literar – revista FLACĂRA/aprilie 1990 –

„ De ce nu se scrie despre Boris Marian?”

 

Gh. Grigurcu – scriitor – revista STEAUA -  nr.3/1990

Boris Marian își dă în vileag generoasele resurse care decurg din insciența sensibilității, candid rătăcitoare, pe propriu-i tărâm, beată de obiectivitatea întâmplării, capabilă de feerice sinteze”.

Cornel Regman – critic – revista LUCEAFĂRUL /25 octombrie 1975

Versurile lui Boris Marian se fac slujitoarele unui mod de poezie ce așează pe primul plan definiția poetică…

1.